top of page

Eroahdistuksen
ja yksinolo-ongelmien hoito

dog_edited.jpg
dog_edited.jpg

Etänä verkossa.     |

280€/kk     |

Kun koiran yksin oleminen ei suju, koko koiran perhe kuormittuu.

Koiran eroahdistuksen ratkaiseminen on onneksi mahdollista!

Koirilla tavataan sekä fobian kaltaista voimakasta yksinolon pelkoa eli eroahdistusta, että muita hyvinvointi- ja koulutussidonnaisia yksinolo-ongelmia. Kaikille ongelmille yhteistä on niiden kielteinen vaikutus koiran lisäksi sen lähimpiin ihmisiin. Haasteiden pitkittyäessä koiran perhe voi kokea sekä taloudellista, että terveydellistä haittaa ja  myös ihmissuhteet voivat kärsiä.   Hetkellisesti paljon panostusta vaativa eroahdistuskoulutus tuokin koiraperheen elämään merkittävää helpotusta pitkällä aikavälillä. Koulutus on tehokasta. Kun koiran yksinolohaasteen laadun arviointi yhdistetään nykyaikaiseen kouluttamiseen,  toipumisennusteet ovat erinomaisia.

Eroahdistuksen ratkaiseminen onnistuu parhaiten etänä, sillä luonnollisessa tilanteessa harjoittelevat vain koira ja sen omistaja.  Eroahdistuksen etäkoulutusprosessissa tapaat kouluttajaa etänä viikoittain. Tapaamisilla suunnitellaan seuraava harjoitusohjelma. Tapaamisten välillä käyttäytymistä seurataan yhdessä kouluttajan kanssa videoin sekä sähköpostin välityksellä. Harjoituksia koiran kanssa tehdään koirasta riippuen 4-5 päivänä viikossa.

quote 3.png
bottom of page