top of page
Nimetön suunn.malli kopio2.png

Etäkoulutus 

Kotikäynnit Tampere ja lähikunnat

Luennot ja opetustyö Koko Suomi

Täyttä elämää
- koiran kanssa ja ilman

Koiran eroahdistuksen ja

ongelmakäyttäytymisen asiantuntijapalvelut

 

- tiedeperusteisin menetelmin,

eettisesti ja ammattitaidolla

Jenny Jalonen

DSC00272.jpg

Eläintenkouluttajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto

LLA certification, eläintenkouluttamisen käyttäytymisanalyysi  

Certified Separation Anxiety Trainer, CSAT

Digital Dogsitterin eroahdistusasiantuntija

Koulutukseltani olen monipuolinen koirien ongelmakäyttäytymisen asiantuntija.

Erikoistumiseni suuntautuu koirien ongelmakäyttäytymiseen, syventyen erityisesti koirien eroahdistuksen ratkaisemiseen. Sisimmältäni olen paitsi teoreettinen käyttäytymistiedeintoilija, myös käytännönläheinen ihminen. Ajattelen, että teoria on parhaimmillaan vasta kun se on valjastettu sujuvasti hyötykäyttöön. Suhtaudun intohimoisesti työhöni ja innostun erityisesti käyttäytymisen muuttumisen prosesseista.

Työkokemukseni ja osaamisalani tärkein ydin ovat koirien erilaiset ongelmakäyttäytymiset ja niiden ratkaiseminen.  Osaamiseni vahvuuksiin kuuluu selvittää miksi eläin käyttäytyy kuten se käyttäytyy, sekä suunnitella ja ohjata tehokkaita muutossuunnitelmia alusta loppuun. Katsantokulmani käyttäytymisen muuttumiseen on ennen muuta aina käyttäytymisanalyyttinen.

Opintoihini on kuulunut laaja-alaisesti sekä ihmisten psykologian, että eläinten käyttäytymisen opintoja.  Opiskelen aina ja se on olennainen osa ammattiani sekä elämäntapaani. Tällä hetkellä opiskelen koirien ravintotieteitä sekä suomessa että USA:ssa, tavoitteenani pystyä auttamaan useita suolistovaivoista kärsiviä eroahdistusasiakkaitani yhä kokonaisvaltaisemmin.

Kouluttamisen olen aloittanut harrastuspohjan jälkeen vuonna 2006. Sen jälkeen olen opiskellut monipuolisesti eläintenkouluttamista sekä teoreettisin opinnoin, että pitämällä käteni kiinni käytännön työssä. Työskentelen asiakastyön lisäksi mm. eläinalan kouluttajien opetustyön parissa, yleisö- ja ammattilaisluennoilla, sekä Digital Dogistterin eroahdistusasiantuntijana. Työhöni ovat kuuluneet nykyisten tehtävieni lisäksi mm. eläinlääkäripelkoisten ja aggressiivisten koirien vastaanottotyö eläinääkäriasemalla, sekä eläintenkouluttajaopiskelijoiden näyttötutkintojen arviointi. Suuri osa urastani kului alkuun koirien moniongelmaisen käyttäytymisen ratkaisemisen parissa, josta sittemmin olen erikoistunut erityisesti monihaasteista käyttäytymistä ilmentäviin eroahdistuskoiriin. Työuraani on kuulunut koirien lisäksi töitä myös hevosten, sekä useiden muiden eläinlajien parissa. Tärkein opettajat työssäni ovat olleet eläimet, ja erityisesti tuhannet tapaamani koiraperheet erilaisine haasteineen.

 

Työurani merkityksellisimmät käänteet ovat olleet koirien eroahdistuksen hoidon suomalaisen pioneerityön parissa, johon olen alkujani johkaantunut oikeastaan ihan sattuman kautta. Aihe vei mennessään, ja sittemmin olen ollut mm. kääntämässä ja soveltamassa suomalaista eroahdistustermistöä, tuonut ulkomailta eroahdistuksen ja muiden yksinolo-ongelmien erottelua, sekä tuottanut laajoja kokonaisuuksia suomenkielistä sisältöä yksinolon maailmanlaajuisesti käytetyimmästä koulutusmenetelmästä; siedättämisestä. Henkilökohtaisimmalta tuntunut yksinolokoulutuksen sovellutukseni on liittynyt emotionaalisen ehdollistamisen yhdistämiseen yksinolokoulutukseen, joka tunnetaan nykyään suomenkielellä yksinolon leporutiinina. Leporutiinia on sittemmin käytetty laaja-alaisemmin Suomessa sekä eroahdistuneiden, että muista yksinolo-ongelmista kärsivien koirien hoitosuunnitelmissa.

 

Suurimpia tavoitteitani eroahdistuskoulutuksen muuttamisessa on ollut siedättämisen lisääminen eroahdistuskoirien koulutuksessa, erilaisten ongelmien erottelu ja siten erilaisten ongelmanratkaisumenetelmien erottaminen toisistaan, sekä yksinoloon liittyvien leporutiinien, terveyden, sosiaalisten aikabudjettien ja muun hyvinvoinnin tärkeyden ymmärtäminen isona osana koulutusprosessia. Erityisen kiinnostunut olen ollut stressijärjestelmän, hermoston, hormoniaineenvaihdunnan, suoliston ja eroahdistuksen yhteydestä toisiinsa, sekä näiden mukana luonnollisesti kulkevan koiran resilienssin eli psyykkisen palautumiskyvin kehittämisestä. Tiedon lisäämiseksi rakentamani eroahdistuskoulutuksesta kiinnostuneiden kouluttajien lyhytkoulutus on tuonut alallemme enemmän aiheeseen perehtyneitä kouluttajia, joihin voit tutustua Digital Dogsitter-sivustolla. 

Työskentelen lisätäkseni koiran ja ihmisen välisten vuorovaikutussuhteiden laatua ja lajien välistä hyvinvointia. Pyrin lisäämään ihmisten tietoutta tieteellisiin tutkimuksiin perustuvista koulutusmenetelmistä ja vähentämään koiran paineistamiseen ja rankaisuun liittyvien menetelmien käyttöä. Kaikki käyttäytymisen muokkaaminen on mahdollista eläimen hyvinvointia edistävin keinoin.

Viimeisimmät lisäopinnot, koulutukset ja kurssit:

Clicker Expo 2023

Ulocking the resiliency, Science Matters 2023

Separation Related Behaviors Week, Chirag Patel 2023

Canine Nutrition, Linda P. Case 2024 >>

Koiran ruokavalioasiantuntija, erikoisammattitutkinto 2024 >>

Kouluttaja

Koulutuspalvelut

Nimetön suunn.malli.png

Eroahdistuksen hoitoon erikoistunutta osaamista.

Kun koiran yksin oleminen ei suju, koko koiran perhe kuormittuu. Eroahdistuksen ratkaiseminen on onneksi mahdollista! Nykyaikainen eroahdistuskoulutus on tehokasta etätyöskentelyä tiiviissä yhteistyössä kouluttajan kanssa. 

Koulutatko koirallesi 

yksinoloa ilman kouluttajaa?

Tervetuloa Itsenäisten harjoittelijoiden

tukiryhmään!

Kopio Nimetön suunnittelumalli.png
Kopio Nimetön suunnittelumalli kopio.png

Tutustu eroahdistuksen hoitoon

omassa tahdissasi.

Koulutuspalvelut
Nimetön suunn.malli kopio.png

Koiran käyttäytymisen haasteiden kanssa ei tarvitse elää. Aggressiivisuus, ohitusongelmat sekä käsittelyongelmat ovat tavallisia koulutusaiheita ongelmanratkaisutapaamisilla.

Koirasta ja tilanteesta riippuen koulutuksia voidaan toteuttaa joko etänä, koiran kotiympäristössä tai esim. yleisillä puistoalueilla.

Yhteystiedot
jennyjalonen2.jpg

Yhteystiedot

  • Instagram
  • Facebook

Eroahdistuksen koulutuspaikoille on

tavanomaisesti jonoa suuren kysynnän vuoksi.

Ota yhteyttä

Kysy lisää   |   Liity jonotuslistalle

 

Kiitos yhteydenotostasi!

bottom of page