Dog paws and human hand close up, top view. Conceptual image of friendship, trust, love, h

Kotikäynnit Tampere ja lähikunnat

Luennot ja opetustyö Koko Suomi

Etäkoulutus Suomi ja ulkomaat 

KOIRAN
KÄYTTÄYTYMISNEUVONNAN
KOULUTUSPALVEUT

Koiralähtöisin menetelmin

- aina eettisesti ja  ammattitaidolla

 
dog-4241620_1920.jpg

Kouluttaja
Jenny Jalonen

 

E

Koiran ongelmakäyttäytymisen asiantuntija

Eläintenkouluttaja  (Erikoisammattitutkinto)

LLA certification  (Behavior works)

Certified Separation Anxiety Trainer (> 2023)

Eläin- ja ongelmakoirakouluttaja (SEKK)

Koulutukseltani olen koiran ongelmakäyttäytymisen tiedeperusteisen ratkaisun asiantuntija; olen suorittanut eläintenkouluttajan erikoisammattitutkinnon sekä eläinalan yrittäjän ja asiakaspalvelun tutkinnot, joiden lisäksi olen kerännyt osaamista eläintenkouluttamisen käyttäytymisanalyysin parissa, sekä tehnyt eläin- ja ongelmakoirakouluttajan opinnot yksityisellä oppilaitoksella.  Lisäksi olen koostanut eroahdistuksen hoitoon erityisosaamista ulkomaisista opintokokonaisuuksista. Taustallani on myös mm. psykologian sekä kasvatustieteen opintoja. 

 

Aktiivisimmin olen lähivuosina opiskellut eroahdistuksen hoidon lisäksi käyttäytymisanalyysia, ja mm. suorittanut Susan Friedmanin käyttäytymisanalyysikoulutuksen, josta olen saanut LLA sertifikaatin. Tällä hetkellä opiskelen Malena DeMartinin opissa ja valmistun Suomen ensimmäiseksi maailmanlaajuisesti sertifioiduksi eroahdistuskouluttajaksi (CSAT), keväällä 2023.

 

Työskentelen myös verkkopalvelu Digital Dogsitterin  eroahdistuskoulutuksen asiantuntijana. Olen myös eläintenkouluttajaopiskelijoiden mentori sekä tutkintoarvioija. Pidin aiemmin myös eroahdistusklinikkaa eläinlääkäriasemalla, jossa vastaanotin eroahdistuksen lisäksi käsittely- ja eläinlääkäripelkoisia potilaita. Sittemmin käsittelykoulutukset ovat siirtyneet etäkoulutukseksi.


Työkokemukseni ja osaamisalani tärkein ydin ovat koirien erilaiset ongelmakäyttäytymiset ja niiden ratkaiseminen. Koulutan koirien lisäksi myös muita eläimiä, sekä alamme tulevaisuuden edistämiseksi kouluttajaopiskelijoita useiden eri väylien kautta. Aloitin työskentelyn koirien kanssa harrastuspohjan jälkeen vuonna 2006. Sittemmin olen opiskellut kaikin keinoin sekä kouluttamisen käytännöllistä, että tieteellistä puolta. Tieteen aloilla lisääntyvän tiedon tutkimisen ja asiakkaiden sivusta ohjaamisen ohella olen pyrkinyt kouluttamaan eläimiä omin käsin niin paljon kuin mahdollista, mekaanisen koulutusosaamisen takaamiseksi. Suurimmat opettajat työssäni ovat olleet tuhannet tapaamani koiraperheet erilaisine ongelmineen.

Työskentelen lisätäkseni koirien ja ihmisten välistä hyvinvointia. Pyrin lisäämään ihmisten tietoutta tietellisiin tutkimuksiin perustuvista koulutusmenetelmistä ja vähentämään koiran paineistamiseen ja rankaisuun liittyvien menetelmien käyttöä. Kaikki käyttäytymisen muokkaaminen on mahdollista eläimen hyvinvointia edistävin keinoin.

Jennyjakentaur.jpeg
Badge.png
 

Koiran ongelmakäyttäytymisen asiantuntijapalvelut

yksityisohjauksena, kurssipäivinä  ja luentoina, yksityisille ja ammattilaisille.

Koulutuksia toteutetaan kotitapaamisina, puistoalueilla sekä etänä.

Koulutuspalvelut

pic03.jpg

Ongelmanratkaisu

kotikäyntinä

Käyttäytymisen ongelmien kanssa ei tarvitse elää. Kouluttajan kotitapaamisella ratkotaan monipuolisesti koiran arjen sujuvuutta.

Dog Grooming

Käsittelykoulutus etänä

Käsittelypelon ja aggressiivisuuden koulutus onnistuu  etätapaamisin. Aiheina mm. kynsienleikkuu ja turkinhoito.

Young woman working at home_edited.jpg

Eroahdistuskoulutus
etänä

Eroahdistuskoulutusta tehdään maailmanlaajuisesti ensisijaisesti etänä, sillä etätyöskentely mahdollistaa autenttiset yksinolotilanteet.

 
dog-4977599_1920.jpg

Luentotallenteet
eroahdistuksesta

Luentotallenteet yksinolokoulutuksen nykyaikaisista perusteista.

jennyjalonen2.jpg

Itsenäisten yksinolon
harjoittelijoiden tukiryhmä

Tukiryhmä itsenäisesti luentotallenteiden avulla harjoitteleville koirakoille.

dog-1615567_1920 pieniresoluutio.jpeg

KOULUTTAJAKOULUTUS:
Eroahdistuksen ja yksinolo-ongelmien ratkaiseminen

Alkaa lokakuussa 2022.

Closeup of a Black Dog

E

Kevään 2023  sertifikaatio-ohjelmaan

(certified separation anxiety trainer),osallistumiseni

vuoksi  seuraavat uudet  eroahdistuskoulutuksen etäasiakkuudet sekä
käsittelyongelmien etäasiakkuudet aloitetaan huhtikuun

lopussa 2023. Kevään koulutuspaikat ovat toistaiseksi ennakkovarattu.

Uusia koulutuspaikkoja voi vapautua helmi-maaliskuussa

ennakkovarattavaksi huhtikuulle.

  • Instagram
  • Facebook

Yhteystiedot