Käyttäytymisen ongelmia ilmassa?

Kotikäynnit ja ryhmät Tampere ja lähikunnat

Tilaustyöt koko Suomi

Koiran

käyttäytymisneuvonnan

koulutuspalvelut

Tieteellisin, koiralähtöisin menetelmin

- aina eettisesti ja  ammattitaidolla

Tieteellisin, koiralähtöisin menetelmin

- aina eettisesti ja  ammattitaidolla

 

Kouluttaja

Jenny Jalonen


Työkokemukseni ja osaamisalani tärkein ydin ovat koirien erilaiset ongelmakäyttäytymiset ja niiden ratkaiseminen. Koulutan koirien lisäksi myös muita eläimiä, sekä alamme tulevaisuuden edistämiseksi kouluttajaopiskelijoita useiden eri väylien kautta. Aloitin työskentelyn koirien kanssa harrastuspohjan jälkeen vuonna 2006. Sittemmin olen opiskellut kaikin keinoin sekä kouluttamisen käytännöllistä, että tieteellistä puolta. Tieteen aloilla lisääntyvän tiedon tutkimisen ja asiakkaiden sivusta ohjaamisen ohella olen pyrkinyt kouluttamaan eläimiä omin käsin niin paljon kuin mahdollista, mekaanisen koulutusosaamisen takaamiseksi. Suurimmat opettajat työssäni ovat olleet tuhannet tapaamani koiraperheet erilaisine ongelmineen.

Työskentelen lisätäkseni koirien ja ihmisten välistä hyvinvointia. Pyrin lisäämään ihmisten tietoutta tieteisiin perustuvista koulutusmenetelmistä ja vähentämään koiran paineistamiseen ja rankaisuun perustuvien menetelmien käyttöä. Kaikki käyttäytymisen muokkaaminen on mahdollista hyvinvointia edistävin keinoin.

Koulutukseltani olen nykyaikaisen, tieteisiin perustuvan kouluttamisen osaaja; minulla on eläintenkouluttajan sekä eläinalan yrittäjän ja asiakaspalvelun tutkinnot, joiden lisäksi olen eläin- ja ongelmakoirakouluttaja. Olen myös eläintenkouluttajaopiskelijoiden mentori sekä oppilaitos Amiedun tutkintoarvioija. Lisäksi työskentelen Digital Dogsitterin eroahdistuskoulutuksen asiantuntijana.

 

Opiskelen käyttäytymistä myös psykologian opintojen muodossa yliopistolla, jonne olen lähtenyt kiinnostavan käyttäytymisanalyysin perässä. Tärkeintä työssäni on monipuolinen ja jatkuva kehittyminen tieteellisen tiedon lisääntyessä.
 

 

Koiran arki- ja ongelmakäyttäytymisen asiantuntijapalvelut yksityisohjauksena, kursseina, workshopeina ja luentoina. Modernit koulutustekniikat ja nykyaikainen käyttäytymistiede mahdollistavat monipuolisen koirien käyttäytymisen muokkaamiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen suunnatun palvelutarjonnan.

Palvelutarjonta

pic03.jpg

Ongelmanratkaisu

yksityisohjauksena

Käyttäytymisen ongelmien kanssa ei tarvitse elää. Tapaa kouluttaja kotonasi tilanteen ratkaisemiseksi.

dog-2968534.jpg

Pentukoulutus

yksityisohjauksena

Laadukas pentuiän kasvatustyö näkyy koiran hyvinvoinnissa koko elinkaaren ajan.

Harrastukset ja lajit yksityisohjauksena

Nykytieteen menetelmillä on paljon annettavaa. Kehity kouluttajana modernien koulutustekniikoiden avulla.

Hyvinvointikartoitus

Selvitä koirasi hyvinvointiin vaikuttavat tekijät yhteistyössä kouluttajan kanssa - helposti verkossa!

Kurssit ja ryhmät

Ongelmakäyttäytymisen valmennusryhmiä ja arkitottelevaisuuskoulutuksia eri aiheista. 

Luennot ja tilauspalvelut

Ongelmakäyttäytymisen asiantuntijan luennot ja ryhmät mm. yhdistyksille tai kasvattajapäiville.

Käsittelyongelmia kotona tai eläinlääkärissä?

Koulutukset eläinlääkäriasemalla

Monien koirien hoitotoimenpiteet sekä kotona, että

lääkärissä ovat olleet turhaan stressaavia jo pitkään. Käsittelykoulutuksella koiran hoitaminen voidaan

tehdä helpommaksi kaikille sekä kotona, että
lääkäriasemalla. Vastaanotto Tampereen
Raholassa  Eläinystäväsi lääkärissä.

 
 

Yhteystiedot

 

 


Asiakaspaikat ovat juuri nyt täynnä.  Uusien asiakkaiden
aikavaraukset vain eläinlääkäreiden, -fysioterapeuttien

tai kouluttajien ohjauksen kautta. 

 

puh. 05061119

kouluttaja.jenny.jalonen@gmail.com

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.
 

© 2020 Jenny Jalonen