Eroahdistuksen ja yksinolo-ongelmien ratkaiseminen

Syventävää oppimista koirien yksinolo-ongelmien hoitotyöhön

Koirien yksinolo-ongelmien hoito on usein kouluttajien keskuudessa epävarmuutta aiheuttava aihe. Koulutuksen tavoitteena on tarjota kouluttajalle syvempi ymmärrys ja yhä konkreettisemmat työkalut sekä koulutusprotokollat yksinolo-ongelmien kouluttamiseen. Luentojen lisäksi kurssilla tehdään oppimista syventäviä tehtäviä, sekä työskennellään projektikoiran kanssa. Tarvittaessa voit ostaa myös pelkät luentotallenteiden katseluoikeudet. 

Kurssisisältöön kuuluvat mm.

  • eroahdistuksen ja yksinolo-ongelmien perusteet

  • saavutettu tutkimustieto

  • käytännön koulutusprotokollat

  • käyttäytymisanalyyttinen, ratkaisukeskeinen näkökulma

  • asiakkaan ohjaaminen

  • koulutusprosessihallinta


Kurssi toteutuu täysin etänä. Osallistuja voi itse valita työskenteleekö projektikoiransa kanssa etänä vai paikanpäällä. Toiveesta teimme monien kouluttajien aikatauluhaasteiden vuoksi ratkaisun toteuttaa kurssi täysin luentotallenteiden sekä henkilökohtaisten etäohjaamisaikojen avulla. Kurssi sisältää 5 ryhmäläisille yhteistä tapahtumaa, joiden välissä tehdään tehtäviä ja reflektoidutaan näistä kurssin ohjaajan (Jenny Jalonen) kanssa. Kurssin luentoja on 4, jonka lisäksi tapaamme kerran etänä käydäksemme läpi ryhmäläisten projektikoiria. Jokaisen luennon kesto on 2,5-3 tuntia. Luennot ovat nähtävillä tallenteina perjantaisin klo 11. Vain projektikoiraesittelyyn osallistuminen reaaliaikaisesti on oleellista, eikä projektikoiraesittelyjä tallenneta. Koko kurssin ajan kysymyksiä varten on käytössä yhteys kouluttajaan kysymyksiä varten. Jokaiselle kurssilaiselle kuuluu myös kolme 30 minuutin pituista henkilökohtaista ohjaustapahtumaa etänä kurssin aikana (1/kk). Kurssin tehtävien palautumisaikaa on myös pidennetty verrattuna aikaisempaan. Voit palauttaa kurssitehtäväsi aina tammikuun loppuun asti, jolloin asiakkaiden tapaamisvälien venyminen ei vaikeuta kurssiaikatauluja.

Kurssilla hyvin menestyneet kouluttajat voivat päästä Digital Dogsitterin suositeltavien kouluttajien listalle. Listan tavoitteena on tuoda asiakkaiden saataville mahdollisimman paljon todennetusti eettistä ja tehokasta yksinolokoulutusta, nykyaikaisin menetelmin ja  monipuolisesti eri toimijoilta.  Kouluttajalistalle osallistumisen yleiset ehdot löydät sivun alalaidasta.

Kurssiaikataulu

Päivä 1 LUENTO 1  sekä kurssisisältöön kuuluvat

Yksinolon ABC ja Yksinolon perusteista eteenpäin-luennot saatavilla

Materiaalisisältö yhteensä 7 tuntia

Päivä 2   LUENTO 2  saatavilla, 3 tuntia

Päivä 3  LUENTO 3 saatavilla, 3 tuntia

Ppäivä 4 LUENTO 4 saatavilla, 3 tuntia

Päivä 5 LIVE Zoomissa: Projektikoiraesittely, 2-3 tuntia

Kurssin vaatimukset

Kurssin tarkoitus on lisätä sekä mitata eroahdistuskoulutuksen osaamistasi. Kurssitehtävistä suoriutuminen edellyttää luentojen katsomista, projektikoira-asiakkaan kanssa työskentelyä n. 2 viikon välein (tapauksesta riippuen), sekä tämän lisäksi projektikoiraa koskevien tehtävien suorittamista. Kurssin vaatima aika riippuu paljon osaamistasostasi, mutta kurssia on joskus luonnehdittu myös aikaa vieväksi ja haastavaksi. Kurssin vähimmäisviikkotyöajaksi kannattaakin varata projektikoiran tapaamisen lisäksi kaksi tuntia kurssitehtäviin, sekä luentojen vaatima aika. Osa kurssilaista on kertonut palanneensa useita kertoja myös luentosisältöihin, joka on lisännyt kurssiin kuluvaa aikaa.

Kurssitehtävät tulee suorittaa annetussa kurssiaikataulussa, jotta projektikoiran kanssa työskenteleminen on mahdollista. Projektikoirasta  tai sairastumisesta johtuvat aikataulumuutokset huomioidaan kerran kurssin aikana viikon lisätyöajalla. 

Projektikoira

Tehtävien tekeminen edellyttää projektikoiratyöskentelyn suorittamista kurssin aikana. Projektikoiraa tulee tavata kurssin ajan vähintään kahden viikon välein. Opiskelija vastaa itse projektikoiran hankkimisesta. Eroahdistuskoulutuksen projektikoiran voi toteuttaa myös etätapaamisin, kuten maailmanlaajuisesti suurin osa eroahdistuskoulutuksista toteutetaan. Projektikoiran prosessin kulkua esitellään muille ryhmäläisille kurssin päätteeksi.

Opiskelijan ennakko-osaaminen

Eläintenkouluttamisen perusteet joko eläintekouluttajan perustutkinnosta tai todennettavissa oleva vastaava osaaminen (lisätietoja kouluttajalistan yleisissä ehdoissa tämän sivun alalaidassa).  Osaamistaso vaikuttaa koulutuksesta suoriutumiseen kuluvaan aikaan.  Lisäksi tarvitaan hyvät tietotekniset taidot koulutussuunnitelmien ammattimaiseen toteuttamiseen ja projektikoiran koulutuksen raportoimiseen.

Kevään 2023 kokopäiväisen sertifikaatio-ohjelmaan

(certified separation anxiety trainer), osallistumiseni

vuoksi  kouluttajakoulutukset ovat nykymuodossaan päättyneet.

Voit halutessasi olla yhteydessä luentotallenteiden
ostomahdollisuutta varten sähköpostitse

kouluttaja.jenny.jalonen@gmail.com

Kouluttajalistan yleiset ehdot

Listan kouluttajat ovat suorittaneet eläinkouluttajan tutkinnon tai harvoin ja perustellusti muilla, erityislaatuisilla tavoilla osoittaneet vastaavan ammattitaidon. He ovat vähintään toimineet muussa samankaltaisessa ammatissa tai opiskelleet vastaavassa koulutuksessa. Jos et ole eläintekouluttaja, kysy erikseen sähköpostitse mahdollisuuksistasi päästä kouluttajalistalle koulutushistoriasi perusteella.  Listalle valituksi tuleminen edellyttää projektikoiratehtävien kiitettävää tekemistä kurssin aikana sekä nykyaikaisten, kurssillakin käytettävien menetelmien käyttämistä tehokkaalla ja koiran hyvinvointia edistävällä tavalla. Lisäksi edellytetään sitoutumista kouluttamisen eettisten periaatteiden noudattamiseen sekä yleistä nuhteettomuutta eläintenkouluttajan ammatissa. Eettisiä sääntöjä sovelletaan käyttäen mm. Suomen Eläintenkouluttajat ry:n eettisten sääntöjen listaa.  Listan tavoitteena on tuoda asiakkaiden saataville mahdollisimman paljon todennetusti eettistä ja tehokasta yksinolokoulutusta, nykyaikaisin menetelmin ja  monipuolisesti eri toimijoilta.  Kurssimaksu ei sisällä automaattista listalle pääsemistä ja listalle kuuluminen on veloituksetonta. Kouluttajalistan valinnoista päättävät ajankohtaisten kestävien ammatillisten periaatteiden mukaan Kouluttaja Jenny Jalonen sekä Digital Dogsitter. Kaikki listan henkilöiden päivittämiseen liittyvät oikeudet pidätetään koulutuksen laadun varmistamiseksi. Esimerkiksi uudelleenkouluttautumista voidaan edellyttää kurssin ja koulutusmenetelmien merkittävästi kehittyessä ja nykyaikaistuessa.