Loka-joulukuussa 2022:

 Eroahdistuksen ja yksinolo-ongelmien ratkaiseminen

Syventävää oppimista koirien yksinolo-ongelmien hoitotyöhön

Koirien yksinolo-ongelmien hoito on usein kouluttajien keskuudessa epävarmuutta aiheuttava aihe. Koulutuksen tavoitteena on tarjota kouluttajalle syvempi ymmärrys ja yhä konkreettisemmat työkalut sekä koulutusprotokollat yksinolo-ongelmien kouluttamiseen. Luentojen lisäksi kurssilla tehdään oppimista syventäviä tehtäviä, sekä työskennellään projektikoiran kanssa. Luennoille voi osallistua myös suorittamatta tehtäviä. 

Kurssisisältöön kuuluvat mm.

  • eroahdistuksen ja yksinolo-ongelmien perusteet

  • saavutettu tutkimustieto

  • käytännön koulutusprotokollat

  • käyttäytymisanalyyttinen, ratkaisukeskeinen näkökulma

  • asiakkaan ohjaaminen

  • yrittäjyys eroahdistuskouluttajana

  • koulutusprosessihallinta

 

Kurssilla hyvin menestyneet kouluttajat pääsevät Digital Dogsitterin suositeltavien kouluttajien listalle. Tämä edellyttää projektikoiran ja tehtävien tekemistä kiitettävästi kurssin aikana. Listalle osallistuminen ei ole pakollista. 

Kurssi toteutuu etäyhteydellä. Kurssi sisältää 6 ryhmäläisille yhteistä tapahtumaa, joiden välissä tehdään tehtäviä ja reflektoidutaan näistä kurssin ohjaajan (Jenny Jalonen) kanssa. Kurssin luentoja on 5, jonka lisäksi tapaamme kerran etänä käydäksemme läpi ryhmäläisten projektikoiria. Jokaisen tapahtuman kesto on 2-3 tuntia. Luennot ovat perjantaisin klo 11 ja ne ovat saatavilla aina myös tallenteena. Vain projektikoiraesittelyyn osallistuminen reaaliaikaisesti on pakollista, eikä projektikoiraesittelyjä tallenneta.

Kurssiaikataulu

Perjantai 7.10. LUENTO 1 klo 11-14

Perjantai 21.10. LUENTO 2 klo 11-14

Perjantai 4.11. LUENTO 3 klo 11-14

Perjantai 18.11. LUENTO 4 klo 11-14

PERJANTAI 2.12. LUENTO klo 11-14

Kurssin vaatimukset

Kurssin tarkoitus on lisätä sekä mitata eroahdistuskoulutuksen osaamistasi. Kurssitehtävistä suoriutuminen edellyttää luentojen katsomista, projektikoira-asiakkaan kanssa työskentelyä 1-2 viikon välein (tapauksesta riippuen), sekä tämän lisäksi projektikoiraa koskevien tehtävien suorittamista. Kurssin vaatima aika riippuu paljon osaamistasostasi, mutta kurssia on joskus luonnehdittu myös aikaa vieväksi ja haastavaksi. Kurssin vähimmäisviikkotyöajaksi kannattaakin varata projektikoiran tapaamisen lisäksi kaksi tuntia kurssitehtäviin, sekä luentojen vaatima aika. Osa kurssilaista on kertonut palanneensa useita kertoja myös luentosisältöihin, joka on lisännyt kurssiin kuluvaa aikaa.

Kurssitehtävät tulee suorittaa annetussa kurssiaikataulussa, jotta projektikoiran kanssa työskenteleminen on mahdollista. Projektikoirasta  tai sairastumisesta johtuvat aikataulumuutokset huomioidaan kerran kurssin aikana viikon lisätyöajalla. 

Projektikoira

Tehtävien tekeminen edellyttää projektikoiratyöskentelyn suorittamista kurssin aikana. Projektikoiraa tulee tavata kurssin ajan vähintään kahden viikon välein. Opiskelija vastaa itse projektikoiran hankkimisesta. Eroahdistuskoulutuksen projektikoiran voi toteuttaa myös etätapaamisin, kuten maailmanlaajuisesti suurin osa eroahdistuskoulutuksista toteutetaan. Projektikoiran prosessin kulkua esitellään muille ryhmäläisille kurssin päätteeksi.

Opiskelijan ennakko-osaaminen

Eläintenkouluttamisen perusteet joko eläintekouluttajan perustutkinnosta tai vastaava osaaminen.  Osaamistaso vaikuttaa koulutuksesta suoriutumiseen kuluvaan aikaan.  Lisäksi tarvitaan kohtalaiset tietotekniset taidot koulutussuunnitelmien ammattimaiseen toteuttamiseen ja projektikoiran koulutuksen raportoimiseen.

Kurssihinta 690€.

Maksun voi suorittaa 1-3. erässä koulutuksen aikana.

Pääsyoikeus pelkkiin luentotallenteisiin ilman
projektikoiraa, tehtäviä ja live-osallistumisoikeutta 420€.