top of page
Yksinoloharjoittelijan
TUKIRYHMÄ

Syksyllä 2022 aloittanut Tukiryhmä

vastaanottaa uusia osallistujia kolmen kuukauden välein, seuraavan kerran jaksolle loka-joulukuu 2023.

StudyOF1-niminen tukiryhmä on tehty siihen käyttöön kuin sen nimi antaa ymmärtää: jokainen koira on yksilö ja jokaisen koiran kanssa tulisi harjoitella sille sopivalla, yksilöllisellä tavalla. Tukiryhmän tavoitteena on mahdollistaa edulllinen, itsenäinen harjoitusmuoto - kuitenkin sekä kouluttajan, että ryhmän tuella. 

Ryhmän keskustelualustana ja verkkoympäristönä toimii yksityinen Facebook-ryhmä. Tukiryhmä kokoontuu Zoom-tapaamisiin (saatavilla myös tallenteena), kaksi kertaa kuukaudessa. Tapaamisten kesto on 1-1,5 tuntia. Tapaamisten sisältö vaihtelee kurssilaisten tarpeen mukaan. Kullakin tapaamisella on kouluttajan miniluento yksinolokoulutuksessa huomioitavista aiheista, joita ei ole käsitelty kurssimateriaaliin kuuluvilla aloitusluennoilla (Yksinolon ABC ja Yksinolon perusteista eteenpäin), tai jossa kurssilaiset tuntevat tarvitsevansa kertausta. Lisäksi tapaamisilla on aikaa harjoittelusta keskustelemiseen. Joillakin tapaamiskerroilla katsotaan yhdessä ryhmäläisten lähettämiä harjoitusvideoita  tai muita kotitehtäviä omista koiristaan. 

Tapaamisten välissä harjoittelusta keskustellaan sekä vapaamuotoisesti Facebook-ryhmässä. 

Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on halukkuus osallistua keskusteluun sekä Zoom-tapaamisilla että Facebook-ryhmässä, sekä nykytietoon nojaavien koulutusmenetelmien käyttäminen. Pelokkaan koiran tapauksessa sen kaikenlaiset yksinolot tulee lopettaa koulutuksen ajaksi. (Lisätietoa aiheesta tästä artikkelista) . Ryhmään sopii sinulle, jos olet kannustava, empaattista ja aitoa ryhmähenkeä arvostava ihminen sekä koet pystyväsi itsenäiseen harjoitteluun ryhmän henkisellä tuella. Aktiivinen itsenäinen harjoittelu vaatii hyvää toiminnanohjausta ja aktiivista otetta.  Harjoittelun lisäksi pohjamateriaaleihin tutustumiseen tulee myös varata riittävästi aikaa, sillä ryhmämme materiaaleja alkaa olla jo reilusti. Materiaalit pyritään julkaisemaan jo hieman ennen kurssin alkua.

Ryhmä on alkanut syyskuussa 2022.  Ryhmään voidaan ottaa uusia jäseniä 3 kuukauden välein.

Seuraava ryhmä, johon voit ilmoittautua: LOKA-JOULUKUU

TAPAAMISAIKATAULU

6.10. klo 17

20.10. klo 17

3.11. klo 17

17.11. klo 17

1.12. klo 17

15.12. klo 17

155€ kertamaksu

tai 55€/kuukausi/joka kuun 6. päivä

bottom of page