Yksinoloharjoittelijan
TUKIRYHMÄ

Jatkuva itsenäisen eroahdistus- ja yksinoloharjoittelijan tukiryhmä

StudyOF1-niminen tukiryhmä on tehty siihen käyttöön kuin sen nimi antaa ymmärtää: jokainen koira on yksilö ja jokaisen koiran kanssa tulisi harjoitella sille sopivalla, yksilöllisellä tavalla. Tukiryhmän tavoitteena on mahdollistaa edulllinen, itsenäinen harjoitusmuoto - kuitenkin sekä kouluttajan, että ryhmän tuella. Ryhmään voi osallistua, tai jäädä pois 3 kuukauden välein. 

Ryhmän keskustelualustana ja verkkoympäristönä toimii yksityinen Facebook-ryhmä. Tukiryhmä kokoontuu Zoom-tapaamisiin (saatavilla myös tallenteena), kahden viikon välein. Tapaamisten kesto on 1 tunti . Kullakin tapaamisella on puolen tunnin kouluttajan miniluento yksinolokoulutuksessa huomioitavista aiheista, joita ei ole käsitelty kurssimateriaaliin kuuluvilla aloitusluennoilla (Yksinolon ABC ja Yksinolon perusteista eteenpäin), tai jossa kurssilaiset tuntevat tarvitsevansa kertausta. Lisäksi tapaamisilla on varattu aikaa puoli tuntia harjoittelevista koirakoista keskustelemiseen  (ensimmäisellä tapaamisella tunti).

Tapaamisten välissä harjoittelusta keskustellaan sekä vapaamuotoisesti, että kouluttajan ohjeistuksella Facebook-ryhmässä (kouluttajan ohjaus viikoittain). Ryhmän kulkua tahdittaa kurssiin kuuluva harjoituspäiväkirja. 

Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on halukkuus osallistua keskusteluun sekä Zoom-tapaamisilla että Facebook-ryhmässä, sekä nykytietoon nojaavien koulutusmenetelmien käyttäminen ja pelokkaan koiran yksinolojen lopettaminen koulutuksen ajaksi. 

Ryhmä on alkanut syyskuussa 2022.  Ryhmään voidaan ottaa myös uusia jäseniä.

Aikataulu

Seuraavat uudet osallistujat voivat

aloittaa tammikuun alussa 2023.

155€ kertamaksu

tai 55€/kuukausi/3 kuukauden ajan

Haluatko mukaan

tammi-maaliskuun jaksolle? 

Ole yhteydessä mahdollisuuksista sähköpostitse

kouluttaja.jenny.jalonen@gmail.com