Yksinoloharjoittelijan
TUKIRYHMÄ

Kolmen kuukauden mittainen itsenäisen eroahdistus- ja yksinoloharjoittelijan tukiryhmä

 

Toteutusajankohta elo-marraskuu 2022

StudyOF1-niminen tukiryhmä on tehty siihen käyttöön kuin sen nimi antaa ymmärtää: jokainen koira on yksilö ja jokaisen koiran kanssa tulisi harjoitella sille sopivalla, yksilöllisellä tavalla. Tukiryhmän tavoitteena on mahdollistaa edulllinen, itsenäinen harjoitusmuoto - kuitenkin sekä kouluttajan, että ryhmän tuella.

Ryhmän keskustelualustana ja verkkoympäristönä toimii yksityinen Facebook-ryhmä. Tukiryhmä kokoontuu Zoom-tapaamisiin (saatavilla myös tallenteena), kahden viikon välein. Ensimmäisen etätapaamisen kesto on 1,5 tuntia, jonka jälkeen tapaamisten kesto on 1 tunti . Kullakin tapaamisella on puolen tunnin kouluttajan miniluento yksinolokoulutuksessa huomioitavista aiheista, joita ei ole käsitelty kurssimateriaaliin kuuluvilla aloitusluennoilla (Yksinolon ABC ja Yksinolon perusteista eteenpäin). Luennot kuuluvat tukiryhmään osallistumisen hintaan. Lisäksi tapaamisilla on varattu aikaa puoli tuntia harjoittelevista koirakoista keskustelemiseen  (ensimmäisellä tapaamisella tunti).

Tapaamisten välissä harjoittelusta keskustellaan sekä vapaamuotoisesti, että kouluttajan ohjeistuksella Facebook-ryhmässä (kouluttajan ohjaus viikoittain). Ryhmän kulkua tahdittaa kurssiin kuuluva harjoituspäiväkirja. 

Ryhmään osallistumisen edellytyksenä on halukkuus osallistua keskusteluun sekä Zoom-tapaamisilla että Facebook-ryhmässä, sekä nykytietoon nojaavien koulutusmenetelmien käyttäminen ja pelokkaan koiran yksinolojen lopettaminen koulutuksen ajaksi. 

Ryhmä toteutuu vähintään kymmenellä osallistujalla.  Ryhmän käytössä ollut Facebook-ryhmä tulee käyttöön myöhemmin uutena jatkoryhmänä nykyiselle ryhmälle, ja ryhmään voidaan ottaa myös uusia jäseniä.

Aikataulu

Ryhmän tapaamiset ovat perjantaisin klo 17-18.

19.8. klo 17-19

2.9. klo 17-18

16.9. klo 17-18

30.9. klo 17-18

14.10. klo 17-18

28.10. klo 17-18

11.11. klo 17-18

155€ kertamaksu

tai 55€/kuukausi/3 kuukauden ajan