top of page

Yksityiskoulutuksen
varaus- ja peruutusehdot

Asiakkaan peruutusehdot

Sekä kotitapaamisilla, eläinlääkäriasemalla, että etäkoulutuksessa on koulutusten suosion vuoksi käytössä ensisijaisesti peruutukseton ajanvarauspolitiikka. Peruutuksettomuudella tuemme koulutusprosessin jatkuvaa kehitystä ja vältymme aikataulujen ruuhkautumiselta. Sairastapaukset huomioidaan erikseen.

Ole aina peruutustilanteessa viiveettä yhteydessä kouluttajaan asiasta sopimiseksi. Alle kaksi vuorokautta tapaamisesta laita tekstiviesti tai WhatsApp-viesti numeroon 05061119 sähköpostin sijaan.

Kouluttajan vastuut

Työn luonteen vuoksi pidätämme oikeuden kaikkiin aikataulumuutoksiin. Peruutuksia tehdään vain hyvistä syistä kouluttajan harkinnan mukaisesti esimerkiksi sairastumisten tai haitallisten sääolosuhteiden kuten kovien pakkasten, helteiden, ukkosen tai rankkasateiden vuoksi. Kouluttajan työ on yksilöllistä, joten koulutusalalle tavallisen käytännön mukaisesti käytössä ei ole sijaiskouluttajaa. Harkinta perustuu pakollisten olosuhteiden lisäksi  kouluttajan arvion mukaan eläinsuojelulainsäädäntöön. 

Kouluttaja ohjeistaa koiran omistajaa koiran kouluttamisessa. Kouluttajan vastuulla on eettisten koulutustapojen tunteminen ja opettaminen. Kouluttaja ei vastaa koulututuksen lopputuloksesta, joka kytkeytyy asiakkaan itsenäiseen työskentelyyn. Kouluttajan velvollisuuksiin tulee kieltäytyä kouluttamisesta, mikäli koiran terveydentila on epäselvä tai koiran välitön hyvinvointi on uhattuna. Näissä tapauksissa asiakkaalta laskutetaan koulutusaika, joka on jo kulutettu, sekä ajokustannukset. Vähimmäisveloitus on kotitapaamisilla ja eläinlääkäriasemalla 1 tunti, etätapaamisella 30min. Kouluttajalla on oikeus ja velvollisuus tarvittaessa ohjata asiakas toiselle kouluttajalle. Kouluttaja voi jättää koulutusprosessin kesken harkinnan mukaan ja tarvittaessa suositella jatkamaan toista kouluttajaa.

KOULUTUSPAKETIT

Koulutuspaketit maksetaan kokonaisuudessaan ensimmäisen ja toisen tapaamisen välissä, kuitenkin viimeistään 14 vrk ensimmäisestä tapaamisesta. Maksetuista koulutuspaketeista ei tehdä hyvityksiä. Neljän kerran koulutuspaketin käyttöaika on kolme kuukautta, ellei kouluttajan kanssa erityisestä syystä toisin sovita.

bottom of page