top of page

Yksityiskoulutuksen
varaus- ja peruutusehdot

Asiakkaan VASTUUT

Kaikilla tapaamisillamme on koulutusten suosion vuoksi käytössä ensisijaisesti peruutukseton ajanvarauspolitiikka. Peruutuksettomuudella tuemme koulutusprosessin jatkuvaa kehitystä ja vältymme aikataulujen ruuhkautumiselta. Sairastapaukset huomioidaan erikseen. Varattu koulutustapaaminen on sitova ostopäätös.

Ole aina peruutustilanteessa viiveettä yhteydessä kouluttajaan asiasta sopimiseksi. Alle kaksi vuorokautta tapaamisesta laita tekstiviesti tai WhatsApp-viesti numeroon 05061119 sähköpostin sijaan.

Asiakas huolehtii omalta osaltaan koulutussuunnitelmassa pysymisessä ja sen systemaattisessa toteuttamisessa kykyjensä mukaan. Asiakas toteuttaa oman osuutensa harjoittelusta ja siitä tehtävistä muistiinpanosta silloin kun on sovittu, jotta kouluttaja pystyy viiveettä toteuttaamaan työnsä seurannan parissa. 

 

Kouluttajan suosittelemien hyvinvointitoimenpiteiden, kuten eläinlääkärin tapaaminen voi olla pakollista koulutuksen onnistumiseksi.

Kouluttajan vastuut

Työn luonteen vuoksi pidätämme oikeuden kaikkiin aikataulumuutoksiin. Peruutuksia tehdään vain hyvistä syistä kouluttajan harkinnan mukaisesti esimerkiksi sairastumisten tai haitallisten sääolosuhteiden kuten kovien pakkasten, helteiden, ukkosen tai rankkasateiden vuoksi. Kouluttajan työ on yksilöllistä, joten koulutusalalle tavallisen käytännön mukaisesti käytössä ei ole sijaiskouluttajaa. Harkinta perustuu pakollisten olosuhteiden lisäksi  kouluttajan arvion mukaan eläinsuojelulainsäädäntöön. 

Kouluttaja ohjeistaa koiran omistajaa koiran kouluttamisessa. Kouluttajan vastuulla on eettisten koulutustapojen tunteminen ja opettaminen. Kouluttaja ei vastaa koulututuksen lopputuloksesta, joka kytkeytyy asiakkaan itsenäiseen työskentelyyn. Kouluttajan velvollisuuksiin tulee kieltäytyä kouluttamisesta, mikäli koiran terveydentila on epäselvä tai koiran välitön hyvinvointi on uhattuna. Näissä tapauksissa asiakkaalta laskutetaan koulutusaika, joka on jo kulutettu, sekä ajokustannukset. Vähimmäisveloitus on kotitapaamisilla ja eläinlääkäriasemalla 1 tunti, etätapaamisella 30min. Kouluttajalla on oikeus ja velvollisuus tarvittaessa ohjata asiakas toiselle kouluttajalle. Kouluttaja voi jättää koulutusprosessin kesken harkinnan mukaan ja tarvittaessa suositella jatkamaan toista kouluttajaa.

KOULUTUSPAKETIT

EROAHDISTUSPAKETIT

Eroahdistuskoulutuksen koulutuspaketit maksetaan kokonaisuudessaan ennen koulutuspaketin ensimmäistä tapaamista. Maksetuista koulutuspaketeista ei tehdä hyvityksiä.  Eroahdistuksen koulutuspaketin käyttöaika on neljä viikkoa. Eroahdistuskoulutuspaketin voi tauottaa kerran kolmen kuukauden asiakkuuden aikana korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Koulutuspakettiin liittyvät koulutussuunnitelmat tehdään tiistaista perjantaihin klo 10-17.

Kouluttaja huolehtii koulutussuunnitelman muokkaamisesta silloin, kun sitä toteutetaan kuten on tarkoitettua. Asiakkaan omatoimisesti tekemät muutokset koulutussuunnitelmaan voivat edellyttää laajemman koulutustapaamisen varaamista koulutussuunnitelman korjaamiseksi yhdessä, ennen kuin koulutuspakettia voidaan jatkaa. 

MUUT PAKETIT

Neljän kerran muun kuin eroahdistuskoulutukseen liittyvän yksityiskoulutuspaketin käyttöaika on kolme kuukautta, ellei kouluttajan kanssa erityisestä syystä toisin sovita. Koulutuspaketti maksetaan 14 päivän maksuajalla ensimmäisen ja toisen tapaamisen välissä. 

bottom of page